Można zamówić intencję

Byliśmy nierzadko zapytywani: Czy w naszej wspólnocie można zamówić i powierzyć intencję mszy św. ?

Chcemy temu wyjść naprzeciw. Zastanawiamy się jedynie, jak to praktycznie uczynić. Póki co można to uczynić drogą mailową!

  1. Po prostu można do nas napisać: osem.35plus@gmail.com z info/temat: Seminarium 35+ – intencja mszalna
  2. Ofiarę z tytułu zamówionej intencji można przesłać na Konto Seminarium: Bank PEKAO S.A. 10 1240 4650 1111 0010 6124 0125
  3. Mailem zwrotnym powiadomimy o dniu sprawowania mszy św. w zamówionej intencji.
  4. Można, oczywiście, zasugerować datę. Wedle możliwości spróbujemy ją uwzględnić

W naszych codziennych modlitwach pamiętamy o różnych, codziennych sprawach, które dotykają nas, jak i wielu ludzi. Próbujemy w ten sposób pozostawać nie tylko w łączności z potrzebującymi duchowego wsparcia, ale także w ten sposób spłacać dług wdzięczności zaciągnięty u ludzi śpieszących ze wsparciem nas, materialnym i duchowym!