Kontakt

Ogólnopolskie Seminarium dla Starszych Kandydatów do Święceń
90-457 Łódź, ul. Św. Stanisława Kostki 14
telefon: tel. +48 514 111 324; 42-6648800, 42-6648888; fax: 42-6648823

e-mail: osem.35plus@gmail.com
e-mail: slawomirszczyrba55@gmail.com

Bank PEKAO S.A.
10 1240 4650 1111 0010 6124 0125