Formatorzy

Rektor

Ks. dr hab. Sławomir Szczyrba

Prezentacja

Ks. dr Józef Morawa – pierwszy rektor Seminarium 35+ (2014-2019) – Abp Grzegorz Ryś Metropolita Łódzki, Delegat KEP ds. Seminarium 35+ – Ks. Sławomir Szczyrba, obecny rektor (2019-)

Ojciec Duchowny

Ks. mgr lic. Zbigniew Wołkowicz

Ojciec Zbigniew i neoprezbiter Szymon Brot – 18 września 2021 r.

Ks. Zbigniew Wołkowicz pełnił funkcję Ojca Duchownego przez dwa lata (2019-2021). Od września 2021 roku jest Moderatorem Roku Propedeutycznego Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, pozostaje spowiednikiem alumnów Seminarium 35+.

Ks. Józef Morawa, pierwszy rektor Seminarium 35+ w Krakowie został powołany na urząd Ojca Duchownego przez abp. Grzegorza Rysia Metropolitę Łódzkiego – Delegata KEP ds. Seminarium 35+, i podjął swe nowe obowiązki w Łodzi od września 2021 roku

Ks. dr Józef Morawa

Prefekt / Ekonom

Ks. mgr lic. Marcin Jarzenkowski
(świecenia 2010 r.)

Kapłaństwo to powołanie z pracą w tle

zob. https://youtu.be/jjq3BtzoOAc