Aby wstąpić do nas

tzn. doOGÓLNOPOLSKIEGO SEMINARIUM DLA STARSZYCH KANDYDATÓW DO ŚWIĘCEŃ (nazywanego popularnie Seminarium 35+) należy podjąć pewne kroki procesu rekrutacyjnego:

1. Należy umówić się na spotkanie z Rektorem (lub dyżurującym przełożonym) WSD diecezji kandydata[1] na wstępną rozmowę. W tym celu dobrze będzie wcześniej umówić się telefonicznie na konkretny termin. Numery telefonów kontaktowych można znaleźć na stronach internetowych diecezjalnych wyższych seminariów duchownych.

2. Kandydat przygotowuje:

 • podanie o przyjęcie w poczet alumnów diecezji (należy napisać je odręcznie i zaadresować na ręce Księdza Biskupa), wraz z prośbą o rekomendację do Ogólnopolskiego Seminarium dla Starszych Kandydatów do Święceń,
 • życiorys (również napisany odręcznie),
 • opinię Księdza Proboszcza parafii zamieszkania lub duszpasterzy znających kandydata,
 • aktualną (tj. świeżo datowaną) metrykę chrztu, zawierającą informację o przyjęciu sakramentu bierzmowania i o braku innych adnotacji (można ją otrzymać w kancelarii parafialnej – tam, gdzie miał miejsce chrzest),
 • świadectwo dojrzałości (oryginał) oraz ewentualnie inne dokumenty potwierdzające wykształcenie pomaturalne i wyższe,
 • w przypadku kandydatów związanych wcześniej małżeństwem – dokument o ustaniu małżeństwa (świadectwo śmierci żony względnie prawomocna decyzja o stwierdzeniu nieważności bądź rozwiązaniu małżeństwa),
 • świadectwo zdrowia lekarza medycyny pracy,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • dwa zdjęcia w formacie legitymacyjnym oraz w wersji cyfrowej. 

3. Rektor WSD diecezji kandydata, który ostatecznie odpowiada za formację tegoż, po rozmowie kwalifikacyjnej, zasięgnięciu opinii Księdza Proboszcza, innych kapłanów i wiernych świeckich znających kandydata, przedstawia kandydata Biskupowi Kościoła Lokalnego, aranżując spotkanie kandydata z biskupem.

4. Biskup Kościoła Lokalnego rekomenduje kandydata jako „swojego alumna” [2] do Ogólnopolskiego Seminarium dla Starszych Kandydatów do Święceń. Rekomendacja Biskupa wiąże się ze stypendium na utrzymanie kandydata, które w imieniu Biskupa Ekonom diecezjalny co miesiąc przekazuje na konto Seminarium 35+.

5. Kandydat po umówieniu telefonicznie terminu spotkania przyjeżdża do Łodzi na rozmowę z Rektorem Seminarium 35+ z dokumentami, o których wspomniano wyżej oraz podaniem ( napisanym odręcznie) do rektora o przyjęcie do seminarium

Adres Seminarium 35+:

ul. św. Stanisława Kostki 14, 90-457 Łódź.

W tym celu dobrze będzie wcześniej umówić się telefonicznie na konkretny termin. Możesz to zrobić dzwoniąc na numer telefonu: 514 111 324 w godzinach 9:00-19:00 (oprócz sobót i niedziel) lub pisząc na adres mailowy: osem.35plus@gmail.com. lub slawomirszczyrba55@gmail.com

Co składa się na rekrutację?

 • rozmowa kwalifikacyjna z Rektorem,
 • rozmowa z Ojcem Duchownym,
 • testy psychologiczne i rozmowa z psychologiem,

[1] Diecezja kandydata to (na ogół) diecezja zamieszkania lub diecezja, w której kandydat pragnie posługiwać w przyszłości jako duchowny. W tym drugim przypadku, prosząc (zamierzając prosić) innego biskupa o afiliację i rekomendację do seminarium, w niektórych wypadkach (np. odmowy bez podanych poważnych racji) stosownym byłoby uzyskanie zgody własnego biskupa ordynariusza (np. że [biskup własny] nie stawia sprzeciwu ubieganiu się jego diecezjanina o przyjęcie do seminarium 35+ jako alumna dla innej diecezji) na poszukaniu przez kandydata biskupa, który go afiliuje.

[2] Podanie o przyjęcie w poczet alumnów do Ogólnopolskiego Seminarium dla Starszych Kandydatów do Święceń wraz z pismem/ rekomendacją Księdza Biskupa, zaadresowane na ręce Rektora Ogólnopolskiego Seminarium dla Starszych Kandydatów do Święceń wraz z w/w załącznikami (oprócz poz. a-b) są koniecznymi, formalnymi podstawami przyjęcia do Seminarium 35+.